کسرا : ممنون از سایت خوبتون
برزین رشیدی : چرا مبین؟
mobin : سلام. خوب که نیستم ولی چ میشه کرد باهاش کنار میام
برزین رشیدی : سلوم چطوری مبین جون:l
برزین رشیدی : سلوم چطوری مبین جون:l
برزین رشیدی : سلوم چطوری مبین جون:l
برزین رشیدی : سلوم چطوری مبین جون:l
کسرا : عالی
کسرا : عالی بهتر از سایت زرگیم
:"| :
:"| : |: